Letní tábor

   I ostřílenému táborníkovi se může stát, že si do batůžku zapomene přibalit něco, co by na táboře moc a moc potřeboval. Pro rodiče, kteří nikdy na táboře nebyli, je potom takové doporučení hotovým požehnáním. Proto vám zde předkládáme léty vybroušený seznam, který byl nesčetněkrát prověřen celými generacemi táborníků.

Obecná doporučení

Oblečení

Obuv

Hygiena

Ostatní, nikoliv nedůležité