dokumenty

PDF Zdravotní způsobilost

...vyplňuje pan doktor. Bez tohoto dokumentu se nelze akce zúčastnit!


W Prohlášení zákonných zástupců

Prohlašuji na svou čest, že jsem se za poslední dva týdny nepos... Bez tohoto dokumentu se nelze akce zúčastnit!

W Bezinfekčnost vedoucí

Tento dokument je určen pouze pro personál tábora.

Pdf Plná moc člena Rady PS

Tento dokument je určen pouze pro personál tábora.