Dokumenty
Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost

...vyplňuje pan doktor. Bez tohoto dokumentu se nelze akce zúčastnit!


PDF

Prohlášení zákonných zástupců

Prohlašuji na svou čest, že jsem se za poslední dva týdny nepos... Bez tohoto dokumentu se nelze akce zúčastnit!

PDF

Bezinfekčnost vedoucí

Tento dokument je určen pouze pro personál tábora.

Pdf

Plná moc člena Rady PS

Tento dokument je určen pouze pro personál tábora.

Pdf

Registrační list dospěláka

Tento dokument je určen pouze pro personál tábora.